Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ÇEVRECİ

Endüstri genellikle çevresel sorunların başlıca kaynağı olarak sunulmakla beraber, Avrupa'nın endüstri sektörü aslında çevreye etkisini azaltma hususunda hane tüketimi ve özel ulaşım gibi alanlardan daha fazla ilerleme kaydetmiştir.

 

Bu durum kısmen endüstrinin çevresel düzenlemenin ilk hedefi olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca milyonlarca kişiyi yaşam tarzlarını ve alışkanlıklarını değiştirmeye ikna etmektense birkaç bin şirketi değişiklik yapmaya zorlamak daha kolaydır. Üçüncü bir faktör ise ağır sanayinin bırakılması eğilimindeki artıştır. Avrupa endüstrisi giderek genel olarak daha çevre dostu ve akıllı katma-değerli ürünler olan hizmetler sunmaya yoğunlaşmaktadır.

 

Giderek daha çok sayıda televizyon, DVD, PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, müzik seti ve mutfak aletleri alıyoruz ve bunları giderek daha sık olarak yenileriyle değiştiriyoruz.

 

Haneler Avrupa'da kullanılan elektriğin % 28,8'ine karşılık gelmekte olup, hanelerin elektrik tüketimi artmaktadır. Ayrıca daha az kişi için daha büyük evler yaparken, evlerimizde de daha fazla enerji harcıyoruz.

 

Kısıtlı enerji kaynakları ve küresel ısınma tehdidini göz önünde bulunduran birçok şirket ve kuruluş yalnızca çevreci ürünler tasarlamak ve üretmekle kalmıyor sosyal sorumluluk projelerinde de bu konuya yoğunlaşıyor. Bazı şirket ve kuruluşlar tüketicisini bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflerken bazıları da hammadde ve malzeme sağladığı tedarikçi şirketleri daha çevreci olmaya davet ediyor.

 

TÜKÇEV’den 'Sorumluluk' Daveti

“Bilinçli tüketici güvenli geleceğin teminatıdır” ilkesiyle, çalışmalarının odağına tüketiciyi koyarak doğal yapının ve çevrenin korunmasını hedefleyen Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), çalışma platformlarına medyayı da ekledi. Tüketici ve çevre konusunun tüm paydaşları arasında bir iletişim köprüsü olmayı hedefleyen “Sorumluluk” dergisi yayın hayatına başladı. Mart’ta ilk sayısı yayınlanan Sorumluluk dergisi, üç aylık periyotlarda çıkacak.

 

TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, “Neden, Niçin Sorumluluk?” başlıklı yazısında bunu;

“Genel tüketici hakları ile çevresel hak ve sorumluluğu kendisine amaç edinen vakfımızın üç ayda bir çıkaracağı dergimizin adını ‘Sorumluluk’ koymakla bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel sektör kurumlarının ‘Sorumluluk’ duyguları konusundaki heyecanları hep canlı kalsın istedik...” satırlarıyla açıklıyor.Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi eski Genel Müdürü Özcan Pektaş, yazılarıyla tüketicinin en yakın dostu olmaya devam edecek.

Yazının Devamı...

 

 

ÇEVRE

ÇEVRECİ ÜRÜN

NEDEN ÇEVRECİ ÜRÜNLER

ÇEVRECİ OTELLER

ÇEVRECİ OTELLER İÇİN YEŞİL YILDIZ UYGULAMASI

ÇEVRECİ OTELLER İÇİN ÖNERİLER

ÇEVRECİ BANKALAR

ÇEVRE DOSTU BEYAZ EŞYALAR

EKOTURİZM

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

TÜKETİCİYE ÖNERİLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

TEMİZ ÜRETİM NEDİR?

TEMİZ ENERJİ

ÜLKEMİZDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI

EKO ETİKETLEME VEYA YEŞİL ETİKETLEME

YEŞİL ÜRÜN KAVRAMINDA 4S FORMÜLÜ

ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR

YEŞİL BİNALARIN BELGELENDİRİLMESİ Yeni

HYBRİD (HİBRİD) OTOMOBİLLER


GERİ DÖNÜŞÜM

HONDA'DAN HYBRİD (HİBRİD) OTOMOBİL

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007