Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

 

ÇEVRE İZNİ (e-Çevre İzinleri)

 

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Orman Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır.

 

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir.

 

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-Çevre İzinleri uygulaması ile bugüne kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır.

 

Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir.

 

 

 

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) Başvurusu:

Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir.

 

e-çevre izinleri kullanıcılarının mutlaka e-imza veya mobil imza sahibi olması gerekmektedir.

 

Çevre  (e-Çevre İzinleri) başvurularında, elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenmesi gereken belgenin formatının, belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olması gerekmektedir.

 

Kabul edilen dosya formatları: pdf, doc, xls, rtf, jpeg, jpg, png, gif olarak belirlenmiştir.

 

İlgili Yönetmelikler:

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hak. Yönetmelik

 

Mevcut İzin ve Lisansların Geçerliliği:

Mevcut işletmeler, "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Çevre İzin ve Lisansları süresiz olanlar ise, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

 

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/05/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 
   

E-ÇEVRE İZİNLERİ KAPSAMI (E-İZİN) Yeni

Çevre Görevlisi Sınavı Uygulama Duyurusu

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

Çevre Görevlisi Sınavı

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI SÜRECİ

Çevre Görevlisi Sınavı Soru ve Cevapları

ÇEVRE İZİN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Çevre İzni Kapsamında Değişen Yönetmelikler

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATLARI

Atık Kodları (EWC)

ELEKTRONİK İMZA (e-İmza)

Çevre Görevlisi,Çevre Danışmanlık Firmaları Belge Ücretleri

ELEKTRONİK İMZA (e-İmza) NASIL ELDE EDİLİR?

Çevre İzni İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" Formatlarında Değişiklik

ÇEVRE GÖREVLİSİ

Hava Emisyonu Konulu Çevre İzin Başvuruları

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevre İzni için "Gürültü" Konusunda Başvuracak Tesisler

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI

Evrak Üzerinden Geçici Faaliyet Belgesi Almış İşletmelerin Dikkatine

ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ (ÇDYB)

Çevre İzni ve Lisansı Belge Ücretleri

ÇEVRE DENETİMİ

Atıklar ve Atık Yönetimi

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ

 

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

2014 Yılı Çevre Cezaları

 

 

 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007