Çevre Sorunları

çevre sorunları, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği

Çevre Eğitimi
0 KÜRESEL ISINMA

Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının…

Çevre Kirliliği
0 GÜRÜLTÜ

Gürültü Kirliliği İnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Bu tanıma…

Çevre Eğitimi
0 ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Çevre dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle Ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su…

Çevre Sorunları
0 ÇEVRE SORUNLARI

Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay…