Toprak Kirliliği

Çevre Kirliliği
0 TOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprak kirliliği; toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya…