Çevre Hukuku

çevre hukuku, çevre cezaları, çevre mevzuatı

Atıklar
0 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Mevzuatı kapsamında yayımlanan Atık Yönetimi…

Atıklar
0 ATIK BEYANI

Atık Beyan Formlarının Doldurulması Atık Beyan Formu (Tehlikeli Atıklar İçin): Tehlikeli atık üreten her tesisin Tehlikeli Atık Beyan Sistemi linkinden…