Çevre Hukuku

çevre hukuku, çevre cezaları, çevre mevzuatı

Çevre Mevzuatı
0 KANUNLAR

Çevre ile ilgili yayımlanmış kanunlar. Kanun Adı Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun…

Çevre Mevzuatı
0 YÖNETMELİKLER

Çevre ile ilgili konularda yayımlanmış yönetmelikler. Yönetmelik Yayım Tarihi Yayım Sayısı Eki Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 29417 Eki Atıksu Altyapı…

Çevre Hukuku
0 ÇEVRE MEVZUATI NEDİR ?

Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilirlik, doğal hayatın korunabilmesi ve çevresel değerlerin hukuki güvence…

Atıklar
0 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

Atıkların Yönetimine İlişkin Genel Çerçeve ve Yükümlülükler Bilindiği üzere, atık yönetimi mevzuatının temelini oluşturan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve atık…

Çevre Hukuku
0 ÇEVRE DÜZENİ PLANI

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir…

Çevre Hukuku
0 GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİ

Gürültü Şikayeti Nereye Yapılır ? Gürültü şikayeti konusuna göre başvurulması gereken kurumlar. Gürültü Şikayet Konusu Başvuruda Bulunulacak Yetkili İdare Endüstri tesisleri…

Çevre Hukuku
0 ÇEVRE DENETİMİ

Çevre denetimi ; tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu…

1 2 3