Atıklar

atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, katı atıklar

Atık Kodları
0 06-Atık Kod Grubu

Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 06 01 01* Sülfürik…

Atık Kodları
0 05-Atık Kod Grubu

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları 05 01 02* Tuz…

Atık Kodları
0 04-Atık Kod Grubu

Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar 04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 04 01 01 Sıyırma ve…

Atık Kodları
0 03-Atık Kod Grubu

Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve…

Atık Kodları
0 02-Atık Kod Grubu

Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık Ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar 02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri…

Atık Kodları
0 01-Atık Kod Grubu

Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar 01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar…

Atık Sular
0 ATIK SU DEŞARJI VE ARITMA SİSTEMLERİ

Atık su arıtma tesisleri, çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan sıvı atıkların arıtıldıkları, içerisindeki kirletici parametrelerin giderildiği tesislerdir. Arıtma tesisleri genellikle…

Atık Sular
0 EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SU

Evsel atık su; askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler içerir. İklimsel şartları, insanların yaşam standartları ve kültürel…

Atıklar
0 ATIKLAR

Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan…

1 5 6 7