Atıklar

atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, katı atıklar

Atıklar
0 TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA

Tehlikeli Atıkların Taşınması Tehlikeli Atık Taşıma; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atıkların taşınması konusunda zorunlu bir nakliye türü olup aynı…

Atıklar
0 ATIK MİNİMİZASYONU

Günümüzde çevre ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe büyüyen…

Atıklar
0 TEHLİKELİ ATIKLAR

Tehlikeli Atık Nedir ? Genel Atık Tanımı Aşağıda belirtilen kriterler kapsamına giren maddeler atık olarak tanımlanır: Standart dışı ürünler, sağlıklı…

Atıklar
0 TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)

Tehlikeli Atıkların Beyanı Tehlikeli atıkların beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş http://online.cevre.gov.tr yazılımı üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınarak…

Atıklar
0 TEHLİKELİ ATIK BERTARAFI

Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu…

Atıklar
0 PCB VE PCT

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfeniller (PCB ve PCT’ler) PCB’ LERİN KİMYASAL YAPISI • Molekül ağırlığı: Klor içeriğine bağlı olarak değişir.…

Atıklar
0 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR (ÖTA)

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009’da 27448 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” Ocak…

1 2 3 4 7