Atık Sular

Atık Sular
0 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Atık Su: evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanmaktadır.…

Atık Sular
0 ATIK SU DEŞARJI VE ARITMA SİSTEMLERİ

Atık su arıtma tesisleri, çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan sıvı atıkların arıtıldıkları, içerisindeki kirletici parametrelerin giderildiği tesislerdir. Arıtma tesisleri genellikle…

Atık Sular
0 EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SU

Evsel atık su; askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler içerir. İklimsel şartları, insanların yaşam standartları ve kültürel…