Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

TIBBİ ATIKLAR  

 Tıbbi Atık Nedir

Ünitelerden (Hastaneler, sağlık kuruluşları v.b) kaynaklanan, Yönetmeliğin EK-2’sinde C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardır.

 

•   Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını,

•   Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneleri,

•   Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven v.b),

•   Diyaliz atıklarını (atık su ve ekipmanlar),

•   Karantina atıklarını,

•   Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini,

•   Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri,

•   Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b.ni, (insani patolojik atıklar)

•   Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini,

•   Enjektör iğnelerini,

•   İğne içeren diğer kesicileri,

 

•   Bistürileri,

•   Lam-lameli,

•   Kırılmış diğer cam v.b. nesneleri,

kapsamaktadır.

Türkiye’de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün)

 

Toplam Hastane Sayısı

Araştırma Yapılan Hastane Sayısı

Yatak başı katı atık miktarı

(kg/yatak-gün)

Toplam

Tıbbi

Evsel

Geri Kazanılabilir

Devlet Hastanleri

421

34

2.39

1.92

0.38

0.09

Özel Hastaneler

123

13

4.34

2.01

1.35

0.98

DİE,1996

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.03.2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliği tam metni

 

İLGİLİ KONULAR

Tıbbi Atıklar

Tıbbi Atıkların Toplanması

Tıbbi atık Konteynerleri

Tıbbi Atıkların Bertarafı

Tıbbi Atıkların Geciçi Depolanması

Tıbbi Atıklarla İlgili Görev Dağılımı

Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atık Yönetimi Nedir? (Atık Yönetim Piramidi)

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007