Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

TEHLİKELİ ATIKLAR

Tehlikeli Atık Nedir ?

 

Genel Atık Tanımı:

Aşagıda belirtilen kriterler kapsamına giren maddeler atık olarak tanımlanır:Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, .dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle kontamine olmuş yağlar),ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler.

 

Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler. Yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları atık olarak tanımlanır.

 

Tehlikeli Atık Tanımı: 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atık tanımı; Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. (2) Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir.

 

Tehlikeli Atıklar Neleredir

Ülkemizde oluşan başlıca tehlikeli atıklara örnek olarak;  

·    Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri v.b. kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik  çevreye zararlı gibi) bulunan ambalajlar)

·    Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar)  

·    Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)

·    Yağlı araç parçaları,

·    Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar

 

·    Boya ve vernik kalıntıları,

·   Eski piller ve aküler,

·    Organik solventler, 

·    Flouresan lambalar, kartuş ve tonerler,

·    Pestisitler,

·    Asbest içeren maddeler,

·    Filtre tozları

·    Siyanür içeren sertleştirme tuzları

·    Metal içeren boya ve fosfat çamuru

·    Yağ içeren kablo atıkları

·    Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları

          gibi atıklar verilebilir.

 

Ülkemizde Ne Kadar Tehlikeli Atık Mevcuttur:

Ülkemizde yıllık toplam tehlikeli atık üretiminin  ~ 1.3 milyon ton/yıl olduğu tahmin edilmektedir.(Kaynak Çevre ve Orman Bakanlığı)

 

İLGİLİ KONULAR

Tehlikeli Atık Kodunun (Ewc) Belirlenmesi ve Atıkların Özellikleri

Tehlikeli Atıkların Bertaraf ve Geri Kazanım Yöntemleri

Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Atıkların Tesis İçerisinde Geçici Depolanması

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atık Taşımak İçin Lisans Alma İşlemleri

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Atık Yönetimi Nedir? (Atık Yönetim Piramidi)

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007