Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ATIK YÖNETİM PLANI

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlayarak ilgili Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlü) onay alması gerekmektedir.Atık Yönetim Planı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bir gereği olup planın sadece tehlikeli atıkları içermesi yeterlidir.

 

Peki nasıl hazırlanır bu Atık Yönetim Planı ve neleri kapsar.

 

İlk olarak Atık Yönetim Planı Formata uygun şekilde aşağıdaki tariflere uygun olarak  doldurulur.

1. Bölüme Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri (tesis adı, adresi, telefon, faks numarası, vergi numarası ve tesis yetkilisi)

2. Bölüme Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) yazılır.

3. Bölüme Atık Yönetim Planının ekleri yazılır. Bu ekler şunlardır. 

·               Bir önceki Yıla ait Atık Beyan Formu (online beyanın örneği)

·             Ulusal Atık Taşıma Formları. (Daha önce bertaraf edilen atıklara ait formlar)

 

·               Fabrika Yerleşim Planı

·               Kapasite Raporu

·               Atıksu Deşarj ve Emisyon İzni ( Tarih ve Numaraları)

 

4. Bölüme Atık kaynakları hakkında ve burada oluşan kaynaklar hakkında detaylı bilgi  yazılır. Örneğin: Atık kaynağı olarak İdari bina/ofisler, burada oluşan atıklar olarak ta, kullanılmış piller, flouresan ve civalı ampuller, toner/kartuşlar yazılabilir. Proses atığına örnek olarak ta: atık kaynağına mekanik bakım atölyesi, burada oluşan atıklara da, atık yağlar, boş yağ varilleri/tenekeleri, yağ bulaşmış bez eldiven üstübü gibi atıklar ve yağlı metal talaşları yazılabilir.

 

5. Bölümde ise tesiste oluşan atıkların EWC Kodları (Yönetmelik Ek-4), atık isimleri, oluşum miktarları ve bu atıkların bertaraf/yada geri kazanım açıklaması tablo halinde yazılır. Mevcut kodlar (Yönetmelik Ek-4) tablosunda tehlikeli atıklar, atık yağlar, pil-akü, tıbbi atıklar dışındaki atıklar için kod numarası bulunmaz. Mesela Ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar gibi. Kodu bulunmayan atıkların kod numarası kısmı boş bırakılır.

“Geri Kazanım ve bertaraf Yöntemleri için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-2 ye bakınız. Atık Miktarı ise atık türüne göre lt/ay, Kg/ay, Lt/yıl, Kg/yıl, Adet/ay, Adet/ yıl gibi yazılır “

 

6. Bölüme ise Bir önceki yıla ait atık miktarları, ile  gelecek 3 yıl için tahmini yıllık atık üretim miktarları yazılır.

Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak  işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlarda alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin  azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır.

          En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili   bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır.

          Not: Planın tüm sayfaları ve ekleri tesis yetkilisi tarafından imzalanır.

 

 

 

Atık Yönetim Planının Onaylanması

Yukarıda açıklandığı şeklide hazırlanan Atık Yönetim planı ve ekeri bir üst yazı ekinde İlgili Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlü) sunulur. Eğer plan yada eklerinde bir eksiklik yok ise onaylanır ve tesise bu durum bildirilir. Planın bitiş süresi 3. yılın sonudur. Bu süre sonunda plan yenilenir ve tekrar aynı şekilde ilgili makama sunulur. Proseste, atık oluşumunda, bertaraf yada geri kazanım durumlarında oluşacak değişiklikler plana işlenir ve ilgili makama bilgi verilir.

 

Plan onayından sonra artık tesisin yapması gereken işlem ocak-şubat aylarında atık beyan formlarını ve atık yağ beyan formlarını düzenli olarak Valiliğe göndermektir.

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

DİĞER İZİNLER

Atık Akü Geçici Depolama İzni

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzni

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni (Tesis İçi)

 

İLGİLİ KONULAR

Tıbbi Atık Üreticisinin Yükümlülükleri

Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Taşınması

Ünite İçi Tıbbi Atık Yönetim Planı

Atık Üreticisinin Hazırlaması Gereken Atık Yönetim Planı

Belediyelerin Görevleri

Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması ve Geçici Atık Deposu

Konteynırların Geçici Atık Deposu Olarak Kullanılması

Küçük Miktarda Üretilen Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması

Sağlık Kuruluşlarında Ortaya Çıkan Tehlikeli Atıklar ve Atık Minimizasyonu

Tıbbi Atıklarla İlgili Personel Eğitimleri

Tıbbi Atıkların Bertarafı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007