Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

TEHLİKELİ ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.             

c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

 

Atık Kod Listesi

Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri

 

•          H1 'Patlayıcı`:  

•          H2 'Oksitleyici`:

•          H3-A 'Yüksek oranda Tutuşabilenler

•          H3-B 'Tutuşabilen`:

•          H4 'Tahriş edici`:

•          H5 'Zararlı`:

•          H6 ‘Toksik’:

•          H7 ‘Kanserojen’:

•          H8 ‘Korozif’:

•          H9 ‘Enfeksiyon yapıcı’:

•          H10 ‘Teratojenik’:

•          H11 ‘Mutajenik’:

•          H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

•          H13 Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

•          H14 ‘Ekotoksik’:

 

 

Tehlikeli atık eşik konsantrasyonları

     •          “Tehlikeli olarak adlandırılan atıkların,Ek 5’te  listelenen  özelliklerden bir veya daha fazlasını içermesi ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10  ve H11’in de  aşağıdaki özelliklerden birini veya birden fazlasını taşıması gerekir.

     •          parlama noktası <=55 ºC

     •          toplam yoğunluk ≥ %0.1 da, yüksek seviyede toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde

     •          toplam yoğunluk ≥ %3 da, toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde

     •          toplam yoğunluk ≥ %25 da, zararlı madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde

     •          toplam yoğunluk ≥ %0.1 da,  R35 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif  madde

     •          toplam yoğunluk ≥ %5 da, R34 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif madde

     •          toplam yoğunluk ≥ %10 da, R41 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde

     •          toplam yoğunluk ≥ %20 da,  R36, R37 ve R38 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde

     •          yoğunluk ≥ %0.1 da, kategori 1 ya da 2’de kanserojenik olduğu bilinen bir madde

     •          yoğunluk ≥ %1 da, 3’üncü kategori de kanserojenik olduğu bilinen bir madde

     •          yoğunluk ≥%0.5 da, 1 ya da 2’nci kategori R60, R61 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde

     •          yoğunlukta ≥ %5 da, 3’ncü kategori R62, R63 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde

     •          yoğunluk ≥ 0.1 da, 1 ya da 2’nci kategori R 46 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde

     •          yoğunluk ≥ 1 de,  3’ncü kategori  R 46 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde

     •          NOT: R kodları (Risk durumu)  “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”  EK 4 'de verilmektedir

 

Atıkların Uluslararası Ticareti

 

Tehlikeli atıkların ülkemize ithalatı yasaktır.Ancak, sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliğler doğrultusunda verilir.  Atık ihracatında,İthalatçı ülke ile transit ülkelerin yazılı onayları alındıktan sonra ihracat işlemine izin verilmektedir. İhracat işleminde bildirim ve taşıma formları kullanılmaktadır.

 

İLGİLİ KONULAR

Tehlikeli Atık Kodunun (Ewc) Belirlenmesi ve Atıkların Özellikleri

Tehlikeli Atıkların Bertaraf ve Geri Kazanım Yöntemleri

Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Atık Üreticisinin Hazırlaması Gereken Atık Yönetim Planı

Atık Beyan Sistemi Online İşlemler Kullanım Kılavuzu

Atıkların Tesis İçerisinde Geçici Depolanması

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atık Taşımak İçin Lisans Alma İşlemleri

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Atık Yönetimi Nedir? (Atık Yönetim Piramidi)

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007