Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)

 

Tehlikeli Atık Beyan Sisteminde (TABS) firma veri tabanı olarak Maliye Bakanlığının vergi numarasına göre kayıt ettiği sanayi mükellefleri atık beyanı için kullanılmaktadır. Yine Tehlikeli Atık Beyan Sistemi başta olmak üzere çeşitli veri sistemleri ile entegre olarak hazırlanan Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) Emniyet Genel Müdürlüğünün tescil işlemlerinde kullandığı verileri web servis hizmeti kanalıyla atık takip sistemi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kullanılacaktır.

 

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) üzerinden üretilen veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne web servis kanalıyla açılarak yol denetimlerinde bu verilerin kullanılması sağlanacaktır.

 

Atık yönetimi konusunda önemli bir sistem olarak hayata geçirilmesi planlanan Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT), veri üreten bir sistem olması yanında etkin bir denetim mekanizmasını da oluşturması beklenmektedir.

 

Atığın oluştuğu noktadan taşıma, ara depolama, geri dönüşüm ve bertaraf sürecinin izlenmesi amacıyla hazırlanan sistem, ulusal atık taşıma formu takibi, araç takibi, araçta taşınan atığın verisi, bu atığın hangi tesise gittiği gibi alt modülleri de içeren bir yapıda olduğu belirtilmektedir.

 

 

 

Türkiye’de ekonomik büyüme, üretim artışı, kentleşme ve nüfus artışı giderek artan miktarda atık üretimine yol açmakta, bu atıkların toplanması, depolanması, geri dönüşüm, bertarafı sürecinde etkin bir denetim mekanizması ve atık yönetimi uygulaması gerekmektedir.

 

Üretimde hiç atık üretilmemesi veya minimum atık üretilmesini esas alan temiz üretim teknolojilerinin geliştirilmesi günümüzde yaşanan atık probleminin çözümünde önem kazanmaktadır.

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanılması ile çevresel veriler değerlendirilerek sorunların tespiti ve önceliklerin belirlenmesi çok daha sağlıklı yapılabilmektedir.

 

Bir ilde ne kadar ve hangi türlerde atık oluşuyor, oluşan atıklar hagi güzergahlarda taşınıyor, geri dönüştürülen atıkların miktarı gibi bilgiler çevresel sorunların tespit edilmesi, alınması gereken önlemler ve yatırımların planlanması açısından önem taşımaktadır.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen e-Çevre İzinleri, Çevresel Bilgi Sistemi, Coğrafi Veri Portalı (GeoPortal), Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) gibi uygulamalar ile toplanan veriler çevresel sorunların çözümünde etkili modellerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

 

Atık Taşıma Lisanslı Firma ve Araçlar

 

İLGİLİ KONULAR

Atık Beyanı

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Atık Kodlarının Belirlenmesi (EWC)

Tehlikeli Atıklar

Atık Yönetimi

Atık Yönetim Planı

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atıklarda Ara Depolama

Geri Dönüşüm

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

 www.cevreonline.com © Copyright 2007