Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ATIK MADENİ YAĞLAR 

Yeni  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği değişikliği ile getirilen yenilikler/değişiklikler

 

Atık Yağlar İle İlgili Yasaklar

Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi veya yakılması yasaktır.

 

Kirletme Yasağı

Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

Neleri Kapsar

Yönetmelik, EK-1’de belirtilen I., II. ve III. kategori atık yağların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi, bertarafı, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri  kapsar.

 

Atık Yağ Nasıl Oluşur

Herhangi bir madeni yağ veya herhangi sentetik yağ sanayide veya sanayi dışı alanlarda özellikle yağlama amacı ile belli bir süre kullanım sonucu kimyasal ve fiziksel olarak kirlenir ve orijinal özelliğini kaybeder. Yağ, içindeki katkı maddelerinin kırılması, normal kullanım esnasında kir, metal sürtünmeleri, su veya kimyasallarla karışarak kirlenir ve rengi koyulaşarak kullanılamaz duruma gelir. Yağ zamanla uzun kullanımdan dolayı iyi performans göstermez. Dolayısıyla motorun daha iyi iş yapabilmesi için kullanılmış yağ, yeni yağla değiştirilir.

 

          

Atık Yağ Miktarları

Toplam madeni yağ üretimi       : 500.000 ton                           Tahmini atık yağ üretimi           : 250.000 ton /yıl

Motor yağı üretimi                   : 270.000 ton                           Toplanan atık yağ miktarı          : 10- 15. 000 ton /yıl

Endüstriyel yağ üretimi             : 230.000 ton                           Kayıp / yasa dışı imha               : > 230.000 ton /yıl

 

Atık Yağ Neden Tehlikelidir

 

- Atık yağlar Ekotoksik özelliğe sahiptir. Bulunduğu ortamı kirletir. Ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Bu yüzden toprağa ve suya atılmamalıdır.

- Sobalar, küçük fırınlar, gibi yerlerde yakılması yasaktır. çünkü atık yağın içindeki ağır metal ve klor bileşimleri atık hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan sağlığına zarar verir.

 

- Bir litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez duruma getiri. Bir litre kullanılmış motor yağı ise 800 bin litre içme suyunu kullanılamaz hale getirir.

İLGİLİ KONULAR

Atık Yağların Sınıflandırılması

Atık Yağların Kod Numarası Nasıl Belirlenir

Atık Yağların Kullanım Alanları

Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri

Atık Yağların Geçici Depolanması

Atık Yağların Taşınması

Atık Yağların Geri Kazanılması

Çevre Yönetimi Sisteminin Kurulması

Atık Yağların İlave Yakıt Olarak Kullanılması

 

Atık Beyan Sistemi Online İşlemler Kullanım Kılavuzu

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007