Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

Tehlikeli atık üreten her tesis Ocak ayı içerisinde bu yükümlülüğünü yerine gerirmek zorundadırç. 2008 ve 2009 yıllarında bir önceki yıla istinaden atık beyanı yapmış olan firmaların mevcut Kullanıcı adı ve Parola’larını kullanarak sisteme  giriş yapabilirler.

 

Sisteme yeni dahil olacak işletmeler, online işlemler / kullanıcı adı- Parola "Talep Formu" ’nu doldurularak bağlı oldukları İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden sisteme giriş kullanıcı adı ve parolasını temin ederek sisteme girebileceklerdir.

 

30 Mart 2010 Tarih ve 27537 Sayılı : Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK “ ile Atık Beyan Formu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 

2010 yılı atık beyan formlarının internet üzerinden doldurulabilmesi için sistem 03 Ocak 2011 Pazartesi gününden itibaren açılmış olup, Yönetmelik gereğince 01 Nisan 2011 Cuma mesai saati itibariyle kullanıma kapatılmıştır. Çeşitli nedenlerle atık beyanında düzeltme yapması gereken firmaların gerekeli düzeltmeyi yapabilmeleri için ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İLGİLİ KONULAR

Tehlikeli Atık Kodunun (Ewc) Belirlenmesi ve Atıkların Özellikleri

Tehlikeli Atıkların Bertaraf ve Geri Kazanım Yöntemleri

Atık Beyan Sistemi Online İşlemler Kullanım Kılavuzu

Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Atık Üreticisinin Hazırlaması Gereken Atık Yönetim Planı

Atıkların Tesis İçerisinde Geçici Depolanması

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Atık Taşımak İçin Lisans Alma İşlemleri

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Atık Yönetimi Nedir? (Atık Yönetim Piramidi)

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı

 

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007