Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ATIKLAR

 

Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle kontamine olmuş yağlar) ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler.

 

Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler, yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları, atık olarak tanımlanır.

 

Atıklar türlerine göre atık kodları (EWC) ile sınıflandırılmışlardır. Atık beyanı, atıkların taşınması, depolanması, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf sürecinde bu kodlar ile ifade edilirler.

 

 

Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolama, ara depolama, geri kazanım, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren çevre yönetimi biçimidir.

 

Atık Yönetim planlarının hazırlanmasında güvenilir bir atık envanterinin oluşturulması önem arz etmektedir. Güvenilir atık envanterinin oluşturulmasında en önemli kısım atıkların doğru tanımlanması, doğru kodlarının belirlenmesi, miktar ve geri kazanım/bertaraf yönteminin doğru bir şekilde sağlanması en temel verilerdir. Atıkların ihracat, ithalat, transit başvuru ve izin işlemleri, protokol gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir.

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile; Sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşabilmesi nedeni ile atık yönetimine yönelik planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği bildirilerek Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkları içeren atık yönetim planları ile ilgili yapılacak güncellemelerde ve yeni hazırlanacak planların “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” şeklinde hazırlanması gerektiği talimatı verilmiştir.

 

 

Tehlikeli Atık Beyanları İçin Uzatma Süresi Verilmesi Hakkında Duyuru

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 02.05.2014 tarihli duyuruda; "2013 yılı tehlikeli atık beyanları için açık olan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), Mart ayı sonu itibariyle kapanmıştır. Ancak;

1-  Süresi içinde 2013 yılı tehlikeli atık beyanlarında hatalı veya eksik giriş yapan tesislere,

2- İl Müdürlüklerince yapılan inceleme sonucu beyan işlemi yapması gerektiği halde yapmadığı tespit edilen tesislere, yeni giriş ve güncelleme yapmak üzere 30 Mayıs 2014 tarihine kadar 5 günü aşmayacak şekilde belirlenen tarih aralıklarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince uzatma süresi verilebilecektir. Uzatma süresi almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra 2013 yılı tehlikeli atık beyanları için uzatma süresi verilmeyeceği belirtilmektedir.

 

Atıklar ve Atık Yönetimi Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Sistemi Açıldı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine İlişkin Sorular ve Cevapları

 

ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ ( yeni )

Endüstriyel Atık Yönetim Planı ( yeni )

AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Sıkça Sorulan Sorular

TEHLİKELİ ATIKLAR

Atık Yönetimi Nedir ?

TIBBİ ATIKLAR

Atık Yönetim Planı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Atık Kodlarının Belirlenmesi

ELEKTRONİK ATIKLAR (E-ATIK)

Atık Kodları (EWC)

PCB VE PCT İÇEREN ATIKLAR

Atık Beyanı

RADYOAKTİF ATIKLAR

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

ATIK MADENİ YAĞLAR

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Tehlikeli Atık Minimizasyonu

KATI ATIKLAR

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı (UATF)

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARI

Tehlikeli Atık / Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi İşlemleri

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR (ÖTA)

Atık Akü Geçici Depolama İzni

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

ATIKLARDA ARA DEPOLAMA

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzni

GERİ DÖNÜŞÜM

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni (Tesis İçi)

TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Hurda Atıklar

TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI

Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıkları

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI (e-Çevre İzinleri)

Plastiklerin Kullanımı ve Tehlikeleri

ÇEVRE VE TEKNOLOJİ

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007