Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ATIKLAR

 

Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle kontamine olmuş yağlar) ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler.

 

Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler, yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları, atık olarak tanımlanır.

 

Atıklar türlerine göre atık kodları (EWC) ile sınıflandırılmışlardır. Atık beyanı, atıkların taşınması, depolanması, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf sürecinde bu kodlar ile ifade edilirler.

 

 

Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolama, ara depolama, geri kazanım, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren çevre yönetimi biçimidir.

 

Atık Yönetim planlarının hazırlanmasında güvenilir bir atık envanterinin oluşturulması önem arz etmektedir. Güvenilir atık envanterinin oluşturulmasında en önemli kısım atıkların doğru tanımlanması, doğru kodlarının belirlenmesi, miktar ve geri kazanım/bertaraf yönteminin doğru bir şekilde sağlanması en temel verilerdir. Atıkların ihracat, ithalat, transit başvuru ve izin işlemleri, protokol gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile; Sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşabilmesi nedeni ile atık yönetimine yönelik planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği bildirilerek Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkları içeren atık yönetim planları ile ilgili yapılacak güncellemelerde ve yeni hazırlanacak planların “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” şeklinde hazırlanması gerektiği talimatı verilmiştir.

 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılan mevzuat:

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan)

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan)

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1 yıl daha yürürlükte kalarak 02.04.2016 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır.

 

Çevre Mevzuatı kapsamında yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarına uyum çerçevesinde 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkında Komisyon Kararı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Devamı...

 
 

 

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ( yeni )

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

AMBALAJ ATIKLARI

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

TEHLİKELİ ATIKLAR

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Sıkça Sorulan Sorular

TIBBİ ATIKLAR

Atık Yönetimi Nedir ?

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Atık Yönetim Planı

ELEKTRONİK ATIKLAR (E-ATIK)

Atık Kodlarının Belirlenmesi

PCB VE PCT İÇEREN ATIKLAR

Atık Kodları (EWC)

RADYOAKTİF ATIKLAR

Atık Beyanı

ATIK MADENİ YAĞLAR

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)

KATI ATIKLAR

Tehlikeli Atık Minimizasyonu

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARI

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı (UATF)

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR (ÖTA)

Tehlikeli Atık / Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi İşlemleri

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)

Atık Akü Geçici Depolama İzni

ATIKLARDA ARA DEPOLAMA

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

GERİ DÖNÜŞÜM

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzni

TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni (Tesis İçi)

TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI

Hurda Atıklar

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI (e-Çevre İzinleri)

Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıkları

ÇEVRE VE TEKNOLOJİ

Plastiklerin Kullanımı ve Tehlikeleri

ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

 
 
 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007