Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

 

Elektromanyetik kirlilik ile ilgili usul ve esaslar 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘10kHz.-60GHz. Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’’ hukuki dayanak oluşturmaktadır. Yönetmeliğin 17. maddesinde; ‘‘Bu yönetmelik kapsamındaki sabit telekomünikasyon cihazlarının kurulması işletilmesi ve kullanılması esnasında yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluk kurum (Telekomünikasyon Kurumu) tarafından denetlenir.’’ hükmü mevcuttur.

 

Bu yönetmeliğin 5. maddesi gereği; GSM baz istasyonları ve her türlü telsiz haberleşme iletim sistemini kapsayan tesislerin kurulması ile ilgili sadece yer seçimi konusunda görüş verme görevi İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmiştir.

 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde her ayın son Çarşamba günü toplanan İl Mahalli Çevre Kurulu’nda Telekomünikasyon Kurumundan  gelen dosyalar kurulun görüşüne sunulur, her kurum kendi mevzuatı içerisinde görüşlerini açıklar ve ortak karar alınır. Bu karar ilgili kurumlara gönderilir. Kurulun sekretaryasını İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yapar.

 

Baz İstasyonu ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlara verilen şikayet dilekçeleri 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘10kHz.-60GHz. Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’’ belirtilen yetkili kurum olan Telekomünikasyon Bölge Müdürlüklerine iletilmektedir.

 

İLGİLİ KONULAR

Elektromanyetik Kirlilik

Cep Telefonu Kullanımı ve Elektromanyetik Kirlilik

Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Yolları

Elektromanyetik Kirlilik İle İlgili Yasal Mevzuat

Elektromanyetik Alan Yaratan Cihazlar

Cep Telefonu, Matkap, Saç Kurutma Makinesi. Hangisi Daha Tehlikeli?

 

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007